platnost od 1.2.2024

Vstupní prohlídka do zaměstnání                                                         800,-

Periodická prohlídka do zaměstnání                                                    600,-

Řidičský průkaz  /nový, po odebrání/                                                  1000,-

Řidičský průkaz - prodloužení na 65 let                                               400,-

Řidičský průkaz - rozšíření o další skupiny                                          500,-

Zbrojní průkaz -nový                                                                             1000,-

Zbrojní průkaz -prodloužení                                                                   800,-

Ohodnocení bolestného u pracovních  úrazů                                       500,-

Ohodnocení ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů     500,                                                                                                  

Posudek o prac. omezení ze zdravotních důvodů pro úřad  práce    200,-

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                          400,-

Posudek o zdrav. stavu před přejetím do sociálních  služeb               250,-

Administrativní úkony na žádost pac. /např. vyplnění pro  komerční  poj. apod. .........150Kč a započatých 10 min.

Posouzení zdravotní ke sportu                                                             500,-

posudek o zdrav. způsobilosti ke studiu na VŠ                                zdarma 

Posouzení zdravotního stavu neuvedené výše                                    500,-

Aplikace očkovací látky nehrazené ZP                                                  200,-

Aplikace injekce im/sc                                                                            60,-

Stanovení CRP k odlišení bakteriální a vir. infekce /na vyžádání, nepojištění/                                                                                             160,-

stanovení INR /nepojištění/                                                                   200,-

Test na okultní krvácení mimo prevenci na vyžádání                          300,-

EKG vyšetření s interpretací křivky /na vyžádání, nepojištění/          200,-


Výkon se hradí přímou platbou v ordinaci