Ceník výkonů, které nehradí zdravotní pojišťovny

Cílené lékařské vyšetření /nepojištění, cizinci/

800 Kč

Kontrolní lékařské vyšetření /nepojištění, cizinci/

500 Kč

Preventivní prohlídka mimo termín                     

500 Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání 

600 Kč

Periodická prohlídka do zaměstnání

400 Kč

Řidičský průkaz - nový

600 Kč

Řidičský průkaz - prodloužení nad 65 let

400 Kč

Řidičský průkaz- rozšíření o další skupiny

400 Kč

Zbrojní průkaz - nový

800 Kč

Zbrojní průkaz - prodloužení

500 Kč

Svářečský průkaz 

300 Kč

Zdravotní průkaz

300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

300 Kč

Sepsání lázně - samoplátci

500 Kč

Předoperační vyšetření nehrazené ZP /kosmetické operace/, laboratorní vyšetření hradí přímo v laboratoři dle ceníku, není započítáno do vyšetření lékařem 

500 Kč

Žádost k umístění do sociálního zařízení

250 Kč

Vyšetření pro komerční pojišťovny /úrazy, PN, apod./ dle rozsahu

od 250 Kč

Potvrzení a jiné administrativní úkony dle rozsahu

od 100 Kč

Vyšetření pro sportovní účely

300 Kč

Aplikace očkovací látky /mimo tetanus/

200 Kč

Injekce /nepojištění, cizinci/

 200 Kč

Stanovení CRP k odlišení bakteriální a vir. infekce s interpretací výsledku

200 Kč

Stanovení krvácivosti - INR s interpretací výsledku

200 Kč

Analýza moči s interpretací výsledku

50 Kč

Test na okultní krvácení na vyžádání s interpretací výsledku

200 Kč

EKG s interpretací křivky

150 Kč

Vyplnění tiskopisu v cizím jazyce

500 Kč

Vyšetření/konsultace lékařem mimo ordinační dobu po předchozí domluvě /za každých započatých 30 min/

500 Kč

Pacient hradí službu předem, přímou platbou v ordinaci